Hình ảnh hoạt động

Sơ đồ Website

DICTIONARY


Tra theo từ điển:


Để học tốt Tiếng Anh

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hứa Văn Thêm)

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tin tức

  No_photof
  Họ và tên Trường Thcs Chiên Sơn
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Điểm số 181 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đàm Thị Luyện
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 9734 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Xuân Huấn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 231 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vũ Văn Hiệp
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Nguyên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 3330 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 14437 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lã Văn Huynh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 2702 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Thị Thu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lý Thị Trang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thái Linh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đàm Thị Luyện
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 11843 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Chu Thị Cảnh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nông Thị Kỷ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 2033 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Thị Nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 2052 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thành
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 2558 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vi Văn Tình
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lam Van Hoi
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 4690 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Cần
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Sinh học, Thể dục
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nông Thị Lập
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 4325 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thân Ngọc Cương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chiên Sơn
  Quận/huyện Huyện Sơn Động
  Tỉnh/thành Bắc Giang
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Bản đồ vệ tinh

  Video